Pembelajaran Murid Sebaiknya Berkesinambungan dari Waktu ke Waktu Adalah Asas?

asas kontinyu


Pembelajaran murid sebaiknya berkesinambungan dari waktu ke waktu adalah asas kontinyu.

Maksud dari asas kontinyu adalah pengembangan dalam pembelajaran harus selalu berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus.
Lebih baru Lebih lama